EDITO
Historiek
Diensten
Filosofie
Team
Strategie
Resultaten
Klantenzone

Vermogensbeheer en beleggingsadvies

SERCAM stelt naast het naleven van de wettelijke en reglementaire vereisten ook ethische waarden zoals integriteit, professionalisme, discretie, betrouwbaarheid en respect ten aanzien van zijn klanten voorop. Andere kenmerkende waarden zijn :

  • Veiligheid : De effecten en liquiditeiten staan op naam van de klant bij een eersterangs financiële instelling. Wij hebben daarvoor een selectie gemaakt uit financiële dienstverleners die voldoen aan de strengste normen inzake solvabiliteit en deskundigheid. Er wordt een duidelijk advies-of beheerscontract tussen de klant en SERCAM getekend zodat onze beheerders te allen tijde uw portefeuille kunnen raadplegen en de nodige orders bij de depothoudende bank kunnen plaatsen. Op geen enkel ogenblik kan SERCAM geld noch effecten van de rekening van de klant afhalen.
  • Transparantie : Bij elke verrichting die in de portefeuille van de klant gebeurt zal de financiële instelling waar uw tegoeden werden ondergebracht, U een rekeninguittreksel sturen. U krijgt systematisch op het einde van elk trimester (of op eenvoudige aanvraag) een rekeningstaat met het totaal van uw tegoeden. De klanten in beheer krijgen op het einde van elk semester daarenboven nog een evaluatie aan de hand waarmee zij de prestatie van hun portefeuille kunnen vergelijken met de verschillende beursindexen. Bovendien tekent U bij ons een duidelijk contract waarbij de vergoeding voor de diensten van SERCAM als beheerder of adviseur bepaald wordt.
  • Onafhankelijkheid is uw garantie voor objectiviteit omdat SERCAM niet afhangt van een bank of andere financiële instelling en daardoor elk belangenconflict vermijdt. De beheerders zijn niet gebonden om eigen producten te verkopen zoals beveks, nieuwe aandelenuitgiftes, obligaties of gestructureerde producten... die meestal goed opbrengen voor de betrokken financiële instellingen. Door de objectiviteit in de keuze van de beleggingen te garanderen werkt SERCAM steeds in het belang van zijn klanten.
  • Het persoonlijk contact : Op een ogenblik dat de grote financiële instellingen steeds minder en minder diensten aanbieden aan hun klanten maakt SERCAM er een punt van om U steeds een uitstekende service te bieden. Bij ons bent U geen nummer en hebt U steeds een vaste contactpersoon die garant staat voor een efficiënte aanpak binnen een vertrouwelijke relatie.
NL
N.V SERCAM - Louis Schmidtlaan 87 bus 3 - 1040 Brussel. Tel 02/511.96.80 info@sercam.be